Smaad en Laster Politie

Langs deze weg willen wij aangifte doen van een MISDRIJF. Documenten opgesteld en verspreid door de politie bevatten opzettelijke leugens waardoor er sprake is van valsheid in geschrifte, smaad en/of laster. In onze optiek is dit een misdrijf.

Outlawbikers-210x300Het moge duidelijk zijn dat, gezien de antecedenten binnen onze vereniging, er geen enkele aanleiding is om deze leugens te verspreiden. Er is niet eens een onderzoek gaande tegen onze vereniging dan wel tegen een van onze leden. Tevens hebben wij geen toestemming gegeven aan de politie om deze leugens te verspreiden.

Als belangrijkste bewijsmiddel verwijzen we naar het laatste stuk dat, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de politie, publiekelijk is verspreid via www.politie.nl “Outlawbikers in Nederland

Hierin staat duidelijk het volgende vermeld:
Outlaw motorcycle gangs zijn immers geen normale motorclubs, waar alleen het plezier van motorrijden centraal staat. Outlaw motorcycle gangs laten zich in ons land kennen door verstoringen van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd worden. De chapters hebben veel leden, die zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit bezighouden en men stelt eigen regels boven en buiten de regels van de rechtsstaat. De chapters zijn daarmee een criminogene omgeving, waarin het makkelijk crimineel (internationaal) zaken doen is.

Gehele aangifte

Op 28 april 2015 heeft het OM deze zaak geseponeerd. Zie sepotbericht.

Artikel 12 procedure komt er aan.

Dit bericht is geplaatst in 1% Foundation. Bookmark de permalink.